Leverans inom 3-5 dagar  ●   Fri frakt över 4 000:-  ●   Trygga betalsätt

Bygg lufttätt

Därför ska du bygga lufttätt

Här hittar du information om varför det är viktigt att bygga lufttätt och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör det

 

Ångspärr eller ångbroms – när funkar respektive tätskikt bäst?

Traditionellt används ångspärr, ofta i form av en plastfolie, som invändigt tätskikt i väggar och tak. På senare år har dock flera nya typer av tätskikt lanserats, inklusive ångbroms och variabel ångbroms. Ångbroms är ett tätskikt som vanligtvis har hög lufttäthet, men som till skillnad från ångspärr släpper igenom viss fukt via så kallad diffusion (fuktvandring). Men när funkar respektive tätskikt bäst? Läs mer

 

Ventilera vinden – Nej, helst inte

Mycket av diskussionen kring fukt på vindar handlar om att ventilera. Men det är som att sätta plåster på såret istället för att bota skadan. Allra helst skulle man inte ventilera alls. Läs mer

 

Medarbetare på Sjömarkens Isolering är utbildade energibyggare

Högre energikrav på byggnader innebär att många behöver få ökad förståelse och bli bättre på att bygga och renovera energieffektivt. Magnus Håkansson, VD på Sjömarkens Isolering, ser det som en självklarhet att hans personal genomgått utbildning­en för energieffektivt byggande, kallad Energibyggare. Läs mer

 

Så hanterar du byggfukten den kalla årstiden

Att resa hus med trästomme innebär att ta mer hänsyn till fukt. Det gäller att montera tätskikten innan värmen sätts på. Dessutom behöver byggherrar anpassa byggtiden till årstidernas stora fuktskillnader. Läs mer

 

Med eller utan luftspalt i parallelltak?

Invändiga fukttillskott ger alltid risk för fukttillförsel till konstruktionen. Ju högre fukttillskott som
tillförs inneluften, desto högre risk för att skador inträffar. Läs mer

 

Undvik fuktskador i vindsutrymmen under byggtiden

Orsaken till problemet är att byggfuktig inneluft strömmar upp till takkonstruktionen genom otätheter i konvektionsspärren (ångspärr) Läs mer 

 

Uteluftsventilerade vindsutrymmen över vindsbjälklag

Ventilationens uppgift har historiskt sett varit att hålla takytan tillräckligt kall för att förhindra ojämn snösmältning med istappsbildning vid takfoten. Numera behövs inte detta då värmeläckaget genom ett välisolerat vindbjälklag är

mycket litet. Läs mer

 

Otäta hus försäkringsbolags mardröm

Är det bara en myt att det skulle vara en fördel att ett hus läcker lite? I den här artikeln i Byggindustrin kan du läsa mer om varför det är så viktigt att bygga lufttätt. Läs mer